E-postinställningar

Inledning…

Manuella e-postinställningar

Server för inkommande

Typ:IMAP
Server/Värdnamn:mail01.iterik.se
Port:993
SSL/TLS ???
XXX

Server för utgående

Typ:SMTP
Server/Värdnamn:mail01.iterik.se
Port:465
SSL/TLS ???
XXX