Lägg till e-postkonto i Mail på iOS

Detta är en guid för hur du lägger till ditt e-postkonto från ITerik på din iPhone eller iPad. Mer kring e-post finns här.

1. Öppna Inställningar

Öppna appen ”Inställningar”, grå ikon med kugghjul.

2. Klicka på E-post

Scrolla ner och klicka på raden med texten ”E-post”.

3. Klicka på Konton

Klicka på raden med texten ”Konto”.

4. Klicka på Lägg till konto

Klicka på raden med texten ”Lägg till konto”.

5. Klicka på Annat

Klicka på den sista raden med den blå texten ”Annat”.

6. Klicka på Lägg till e-postkonto

Klicka på raden med texten ”Lägg till e-postkonto”.

7. Ange info

Ange rätt inställningar i respektive fält och klicka sedan på den blå texten ”Nästa” längst upp till höger.

Namn:Valfritt, förslagsvis ditt för & efternamn (ex. Nisse Nilsson)
E-post:Din e-postadress (ex. nisse@exempel.se)
Lösenord:Ditt lösenord (går att ändra via webmail)
Beskrivning:Valfritt

8. Ange rätt inställningar & klicka på XXX

Ange rätt inställningar i respektive fält och klicka sedan på den blå texten ”XXX” längst upp till höger.

Namn:Valfritt, förslagsvis ditt för & efternamn (ex. Nisse Nilsson)
E-post:Din e-postadress (ex. nisse@exempel.se)
Beskrivning:Valfritt
Värdnamn:mail01.iterik.se
Användarnamn:Din e-postadress (ex. nisse@exempel.se)
Lösenord:Ditt lösenord (går att ändra via webmail)

9. Aktivera e-post & klicka Spara

Aktivera endast ”E-post” och ej ”Anteckningar”. Klicka sedan på den blå texten ”Spara” längst upp till höger.

.

OBS! Apple har bestämt att som standard raderar Mail-appen e-postmeddelanden i mappen Borttaget (även kallad Papperskorg/Trash) som är äldre än en vecka. För att ändra detta följ steg 10-15.

10. Klicka på e-postkontot

Klicka på raden för det aktuella e-postkontot.

11. Klicka på Konto

Klicka på raden med ”Konto” och valda namnet för e-postkontot.

12. Klicka på Avancerat

Längst ner klicka på raden med texten ”Avancerat”.

13. Klicka på Ta bort

Klicka på raden med texten ”Ta bort”.

14. Välj intervall

Välj det alternativ du vill genom att klicka på den aktuella raden. Den blå bocken visas då för denna rad. Klicka sedan längst upp till vänster på ”< Avancerat”.

15. Klicka på Klar

Klicka på den blå texten ”Klar” längst upp till höger.

Webbsida från ITerik