Lägg till e-postkonto i Mail på macOS

Detta är en guid för hur du lägger till ditt e-postkonto från ITerik på din Mac. Mer kring e-post finns här.

1. Öppna Systeminställningar

Klicka på äpplet längst upp till vänster på skärmen och sedan på ”Systeminställningar”.

2. Klicka på Internet-konton”

Klicka på den blå ikonen med ett @ och texten ”Internet-konton”.

3. Klicka på Lägg till ett annat konto…

Längst ner till höger under andra alternativ klicka på texten ”Lägg till ett annat konto…”.

4. Klicka på E-postkonto

Klicka på raden med den blå ikonen med ett @ och texten ”E-postkonto”.

5. Ange info

Ange rätt inställningar i respektive fält och klicka sedan på knappen med texten ”Logga in”.

Namn:Valfritt, förslagsvis ditt för & efternamn (ex. Nisse Nilsson)
E-post:Din e-postadress (ex. nisse@exempel.se)
Lösenord:Ditt lösenord (går att ändra via webmail)

6. Ange rätt inställningar & klicka på Logga in

Ange rätt inställningar i respektive fält och klicka sedan på den blå knappen med texten ”Logga in”.

E-postadress:Din e-postadress (ex. nisse@exempel.se)
Användarnamn:Din e-postadress (ex. nisse@exempel.se)
Lösenord:Ditt lösenord (går att ändra via webmail)
Kontotyp:IMAP
Server, inkommande e-post:mail01.iterik.se
Server, utgående e-post:mail01.iterik.se

7. Klicka på Klar

Mail ska vara aktiverad men inte Anteckningar. Klicka sedan på den blå knappen med texten ”Klar”.

.

OBS! Apple har gjort att som standard raderar Mail-appen e-postmeddelanden i mappen Borttaget (även kallad Papperskorg/Trash) som är äldre än en månad. För att ändra detta följ steg 8-10.

8. Klicka på Mail & Inställningar

Öppna Mail-appen och klicka på ”Mail” längst upp till vänster och sedan på ”Inställningar”.

9. Klicka på Konton & Brevlådefunktioner

I det fönster som öppnades klicka på ”Konton” i raden av ikoner längst upp. Klicka sedan på det aktuella e-postkontot på vänstersidan och därefter på ”Brevlådefunktioner”.

10. Välj intervall

Välj det alternativ du vill ha genom att klicka på listan under rubriken ”Radera borttagen mejl:” och sedan på önskat alternativ.

Webbsida från ITerik