Manuella e-postinställningar

Detta är information för ditt e-postkonto från ITerik. Mer kring e-post finns här.

Server för inkommande

Typ:IMAP
Server/Värdnamn:mail01.iterik.se
Port:993
Användarnamn:Din e-postadress
Lösenord:Ditt lösenord (går att ändra via webmail)
Anslutningssäkerhet/kryptering:SSL/TLS
Autentiseringsmetod:Lösenord

.

Server för utgående

Typ:SMTP
Server/Värdnamn:mail01.iterik.se
Port:587
Användarnamn:Din e-postadress
Lösenord:Ditt lösenord (går att ändra via webmail)
Anslutningssäkerhet/kryptering:STARTTLS
Autentiseringsmetod:Lösenord

Webbsida från ITerik